วัดสมหวังวนาราม

        วัดสมหวังวนาราม เป็นวัดสร้างใหม่ที่มีอายุประมาณ 50 ปี โดยเริ่มแรกชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างเป็นที่พำนักสงฆ์และไปนิมนต์ หลวงพ่ออ้วน ถิรปัญโญ (พระถัน) จากจังหวัดนครปฐมมาเป็นผู้ดูแล ท่านได้เป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป เพราะเป็นพระหมอเก่งทางรักษาโรคต่าง ๆ เช่น ผีเข้า ถูกคุณไสย ต่อมาท่านได้มรณภาพ ในปี พ.ศ. 2514 ทำให้ที่พักสงฆ์แห่งนี้มีพระจำพรรษาบ้าง ไม่มีบ้าง เนื่องจากความเป็นอยู่ลำบาก ทั้งอาหารการกินและการสัญจร

        กระทั่งปี พ.ศ. 2524 พระครูโพธิวรสาร หรือหลวงพ่อประมวล โพธิวโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้เดินธุดงค์ผ่านมา ชาวบ้านเห็นวัตรปฏิบัติแล้วเกิดเสื่อมใสศรัทธา จึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษา และได้ร่วมกันบูรณะพัฒนาจนเป็นสำนักสงฆ์ ก่อนจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2524 หลังจากนั้นท่านได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ กลายเป็นวัดที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ร่มรื่น เย็นใจ มีระเบียบสวยงาม น่าท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

วัดสมหวังวนาราม มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ 3 แห่ง คือ
1. ศาลพ่อเฒ่าศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร (หลวงปู่จ้อย)
2. วิหารหลวงพ่ออ้วน อดีตเจ้าอาวาสวัด และ
3. ศาลพ่อตาขุนทะเล (จระเข้) ซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเป็นผู้ที่ร่ำเรียนวิชาอาคมมามากจนกลายร่างเป็นจระเข้ได้ ใครที่ไปกราบไหว้บนบานมักประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องของหาย โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพียงออกชื่อ “พ่อตาขุนทะเล” จะสัมฤทธิ์ดังประสงค์ และสมหวังเหมือนดั่งนามของวัด

        เนื่องในปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 ทางวัดสมหวังวนารามได้จัดสร้างวัตถุมงคล 7 มหาเทพ คือ พระศิวะ พระอุมา พระพรหม พระสุรัสวดี พระนารายณ์ พระลักษมี และพระพิฆเนศวร